viernes, 3 de julio de 2015

Comencem amb Arduino

Aquest matí els nens de robótica han començat a veure què és una placa Arduino.

Arduino és una placa de circuit imprès simple basada en el microcontrolador de codi obert provinent de la plataforma de codi obert Wiring amb l'objectiu de fer més simple i accessible el disseny de circuits electrònics amb microcontroladors.

El maquinari consisteix en dissenys simples de maquinari lliure amb processadors Atmel AVR en una placa amb pins E/S. L'entorn de desenvolupament implementa el llenguatge Processing de Wiring, molt semblant a C++. Arduino es pot utilitzar per desenvolupar objectes interactius autònoms o pot ser connectat a programari de l'ordinador (p. ex. Macromedia Flash, Processing, Max/MSP, Pure Data). Les plaques es poden muntar a mà o adquirir-se i els IDE de font oberta es poden descarregar de franc.https://www.arduino.cc/en/uploads/Main/ArduinoUno_R3_Front.jpg http://www.nextiafenix.com/wp-content/uploads/2015/04/SHIELD-PROTO_2.jpg

Els nostres nens de robótica han estat molt atents a les explicacions i han començat a fer anar la placa.
No hay comentarios:

Publicar un comentario